İdari Yargı Hakimliği Sınavı Toplam: 344 Saat

Eğitim Programı Detayları
ANAYASA HUKUKU (28 Saat)
İDARE HUKUKU (28 Saat)
İDARİ YARGI (28 Saat)
MEDENİ HUKUK (30 Saat)
EŞYA HUKUKU (20 Saat)
BORÇLAR HUKUK (30 Saat)
MEDENİ USUL HUKUKU (30 Saat)
CEZA GENEL HÜKÜMLER (30 Saat)
MALİYE (40 Saat)
EKONOMİ (MİKRO-MAKRO İKT.) (40 Saat)
VERGİ HUKUKU (20 Saat)
VERGİ USUL HUKUKU (20 Saat)