TOPLAM 52 SAAT

Eğitim Programı Detayları
2017 KAMP – Eğitim Bilimleri
Gelişim Psikolojisi: 8 Saat
Öğrenme Psikolojisi: 8 Saat
Program Geliştirme: 8 Saat
Öğretim İlke ve Yöntemleri: 8 Saat
Materyal Geliştirme – Sınıf Yönetimi: 4 Saat
Ölçme ve Değerlendirme: 8 Saat
Rehberlik: 8 Saat